Υπηρεσίες

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια διαδικασία θεραπείας προβλημάτων, κυρίως συναισθηματικής φύσης, με ψυχολογικά μέσα, κατά την οποία ένα εκπαιδευμένο άτομο (θεραπευτής) συνάπτει σκόπιμα μια επαγγελματική σχέση με ένα άλλο (θεραπευόμενος), με στόχο την αντιμετώπιση υπαρχόντων συμπτωμάτων, τη μεταβολή διαταραγμένων διαδικασιών συμπεριφοράς, καθώς και την προαγωγή της θετικής ανάπτυξης και εξέλιξης της προσωπικότητας.

Όσον αφορά τη θεωρία της ψυχοθεραπείας, υπάρχει πλήθος προσεγγίσεων και μεθόδων, αλλά και διαφορετικών σχολών που έχουν αναπτυχθεί μέσα από χρόνια έρευνας και πρακτικής σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, μια σειρά σύγχρονων ερευνών έχει αναδείξει την ύπαρξη κάποιων κοινών αποτελεσματικών θεραπευτικών παραγόντων που εντοπίζονται σε όλες τις σχολές. Η συνθετική προσέγγιση της ψυχοθεραπείας επιχειρεί να συνδυάσει αυτούς τους κοινούς παράγοντες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, αλλά και να αντιμετωπίσει το άτομο ως ολότητα (συναισθηματικός, γνωστικός, συμπεριφοριστικός, καθώς και βιολογικός τομέας).

Με την επιλογή μιας τέτοιας προσέγγισης, ο θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να εξατομικεύσει το πρόγραμμα θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Αμερικανού ψυχίατρου και ψυχοθεραπευτή, Milton H. Erickson, «κάθε άνθρωπος είναι μια αυτόνομη οντότητα. Έτσι, η ψυχοθεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να συναντήσει τη μοναδικότητα των αναγκών του καθένα ξεχωριστά, αντί να τοποθετεί τους ανθρώπους στην προκρούστεια κλίνη ώστε να ταιριάξουν με το ζόρι σε μια υποθετική θεωρία της ανθρώπινης συμπεριφοράς». Ωστόσο, η συνθετική ψυχοθεραπεία δεν ενδιαφέρεται μόνο για το τι φέρνει αποτέλεσμα σε μια συγκεκριμένη θεραπεία, αλλά κυρίως για το γιατί συμβαίνει αυτό. Αποτελεί δηλαδή μια αυτόνομη και διακριτή θεωρία της ψυχοθεραπείας.

Η ψυχοθεραπεία συνιστά επίσης μία μέθοδο συναισθηματικής επαναμάθησης για το άτομο, ένα είδος συναισθηματικού φροντιστηρίου. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει κάθε άνθρωπο σε οποιαδήποτε ηλικία να αναπτύξει ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσει να δράσει στη ζωή του με μεγαλύτερη ευκολία, αποτελεσματικότητα και επιτυχία.

Στο χώρο μας παρέχουμε μια σειρά διαφορετικών ειδών ψυχοθεραπείας, όπως ατομική ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία ζευγαριού, ψυχοθεραπεία οικογένειας και συμβουλευτική γονέων. Η μορφή που μπορεί να επιλεγεί σε κάθε περίπτωση, συναποφασίζεται μετά από συζήτηση με τη θεραπεύτρια, η οποία μέσα από την εξέταση του ιστορικού του ενδιαφερόμενου, καθώς και την πραγματοποίηση σχετικών ψυχομετρικών τεστ (όπου κρίνεται αναγκαίο), προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα θεραπείας. Επιπλέον, η ψυχολόγος, πέρα από τη χρήση πιστοποιημένων ψυχομετρικών εργαλείων, συνεργάζεται με μια σειρά ειδικοτήτων (ψυχίατρους, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγους κ.ά.), ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο μια ολιστική αντιμετώπιση πληθώρας διαταραχών, αλλά και η ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων μας. Βασικές προϋποθέσεις για μια πετυχημένη ψυχοθεραπεία είναι, από τη μια μεριά, η απόφαση του θεραπευόμενου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, και, από την άλλη, η υψηλή επιστημονική κατάρτιση του ψυχοθεραπευτή. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά διέξοδοι που ανοίγονται μέσα από μια συνειδητή, ωφέλιμη και ωραία διαδικασία. Και είναι, σίγουρα, εφικτό να ανοιχτούν!

Τι είναι η Νευροανάδραση;

Η Νευροανάδραση είναι μία πιστοποιημένη μέθοδος εκγύμνασης του εγκεφάλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Η διαδικασία είναι απλή: ο εκπαιδευτής παρακολουθεί την εγκεφαλική λειτουργία λεπτό προς λεπτό μέσω ΗΕΓ (ηλεκτρο-εγκεφαλογράφημα) και, ταυτόχρονα, προβάλλει τις πληροφορίες που έχει αντλήσει στον εκπαιδευόμενο σε μορφή οπτικού ερεθίσματος (ηλεκτρονικό παιχνίδι, ταινία κ.ά). Κάθε εγκέφαλος διαθέτει την ικανότητα αυτορρύθμισης της λειτουργίας του και με την κατάλληλη μέθοδο μπορεί να την επιτύχει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Έτσι, στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής «ανταμείβει» την προσαρμογή της εγκεφαλικής λειτουργίας σε καταλληλότερα πρότυπα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία ο εγκέφαλος σταδιακά υιοθετεί τις επιθυμητές μορφές συμπεριφοράς και εξασκείται στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης σε διάφορους τομείς. Πρόκειται δηλαδή για μία μη επεμβατική διαδικασία εκμάθησης, που ενισχύει την ικανότητα αυτορρύθμισης του εγκεφάλου.

Η αυτορρύθμιση είναι απαραίτητη για την επίτευξη της βέλτιστης εγκεφαλικής λειτουργίας του κάθε ατόμου. Επιπλέον, επιτρέπει στο κεντρικό νευρικό σύστημα να λειτουργεί καλύτερα. Η διαδικασία αυτή είναι εστιασμένη στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου: οι εγκεφαλικές συχνότητες στις οποίες στοχεύουμε, και οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις των ηλεκτροδίων στα σημεία τα οποία ο εκπαιδευτής παρακολουθεί τον εγκέφαλο, εξειδικεύονται με βάση τα αποτελέσματα που επιθυμούμε να επιτύχουμε και τις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Για όλους τους παραπάνω λόγους η Νευροανάδραση πραγματοποιείται από καταρτισμένους επιστήμονες ψυχικής υγείας και πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο με έναν αθλητή και τη Νευροανάδραση με την προπόνησή του. Ο αθλητής αυτός για να εκπληρώσει τους στόχους του, έχει καταρχάς ανάγκη από μια συστηματική καθοδήγηση, καθώς και τα κατάλληλα μέσα: τα όργανα γυμναστικής και τις μεθόδους εξάσκησης του σώματος και μιας αντιληπτικής ικανότητας που θα του επιτρέψει να επιτύχει την καλύτερη δυνατή απόδοση και να τη διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο. Η Νευροανάδραση γυμνάζει τον εγκέφαλο και του μαθαίνει τι πρέπει να κάνει για να είναι πάντα σε φόρμα. Εκεί έγκειται και η μακρά διάρκεια των αποτελεσμάτων της.

Πού εφαρμόζεται η Νευροανάδραση;

Η Νευροανάδραση μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε άτομα κάθε ηλικίας. Η εκπαίδευση της εγκεφαλικής λειτουργίας μέσω ΗΕΓ μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση μιας σειρά προβλημάτων της παιδικής ηλικίας, όπως οι εφιάλτες, η ενούρηση, η διάσπαση προσοχής και άλλες μορφές αποδιοργανωτικών συμπεριφορών. Στην εφηβική ηλικία, η Νευροανάδραση μπορεί να συνδράμει στην καταπολέμηση του άγχους και της κατάθλιψης, καθώς επίσης και στην απεξάρτηση από τη χρήση ουσιών και αλκοόλ. Όσον αφορά τους ενηλίκους, η Νευροανάδραση μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα σωματικών και συναισθηματικών προβλημάτων, όπως είναι οι ημικρανίες, ο χρόνιος πόνος ή το μετα-τραυματικό στρες. Επιπλέον, η Νευροανάδραση μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του εγκεφάλου σε άτομα τρίτης ηλικίας. Τέλος, η συγκεκριμένη μέθοδος εκπαίδευσης ενδείκνυται για όσους και όσες επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους (peak performance) στον αθλητισμό, τις επιχειρήσεις ή τις τέχνες.

Πιο αναλυτικά, η τεχνική της Νευροανάδρασης μπορεί να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στα παρακάτω πεδία:

 • Αγχώδεις Διαταραχές: κρίσεις πανικού, φοβίες, ψυχαναγκασμός, διαταραχή από μετατραυματικό στρες, διαταραχές στην πρόληψη τροφής κ.ά.
 • Παραλήρημα, Άνοια, Αμνησικές και άλλες Γνωστικές διαταραχές
 • Εθισμοί και διαταραχές σχετιζόμενες με τη χρήση ουσιών
 • Αυτοάνοσα Νοσήματα
 • Κεφαλαλγίες – Ημικρανίες
 • Χρόνιος Πόνος – Χρόνια Κόπωση
 • Νευρολογικά συμπτώματα: ισχαιμικά επεισόδια, εγκεφαλική βλάβη, επιληπτικές κρίσεις, τικ, εμβοές αυτιών, σκλήρυνση κατά πλάκας, πάρκινσον κ.α.
 • Κινητικά προβλήματα
 • Διαταραχές ελαττωματικής προσοχής και διασπαστικής συμπεριφοράς
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και Αυτισμός
 • Διαταραχές Ύπνου: διακοπτόμενος ύπνος, αϋπνία, νυχτερινοί τρόμοι, υπνοβασία, σφίξιμο δοντιών
 • Άλλα συμπτώματα: αίσθημα κόπωσης, θυμός, παρορμητικότητα, προβλήματα μνήμης, αφηρημάδα
 • Peak Performance: Για εκείνους που θέλουν να βελτιώσουν το ταλέντο, την ικανότητα, τη δεξιότητά τους (αθλητές, ηθοποιοί, τραγουδιστές, επιχειρηματίες κ.ά.)

 

Μάθετε για το QIK test 

 

Διαβάστε ακόμα: 

Νευροανάδραση και παιδιά 

Της Αλίκης Τσοχαντάρη

Της Αλίκης Τσοχαντάρη

ΔΕΠΥ: Η Νευροανάδραση μπορεί να βοηθήσει;

Της Αλίκης Τσοχαντάρη στο alfavita.gr

 

Βέλτιστη απόδοση (peak performance) και Νευροανάδραση 

 

Διαβάστε περισσότερα για την Νευροανάδραση: https://www.eeginfo.com/research/

 

Το QIK test είναι μία συσκευή εξαιρετικά ευέλικτη, η οποία χρησιμοποιείται από τον πελάτη με σκοπό να εντοπίσει αλλά και να παρακολουθήσει την πρόοδο του με πρωτοφανή ακρίβεια και με αντικειμενικό τρόπο.

 

Το τεστ αυτό μετρά την ικανότητα που έχει το άτομο παρατεταμένης συγκέντρωσης και προσοχής καθώς και τον αριθμό σφαλμάτων λόγω παράληψης ή και λόγω παρορμητικότητας, σε σύγκριση με μεγάλο αριθμό ατόμων του ιδίου φύλου και της ίδιας ηλικίας. H ταχύτητα, η ακρίβεια, ο μέσος χρόνος απόκρισης και η συνοχή αποτελούν επίσης αντικείμενα μέτρησης. Τα αποτελέσματα του τεστ αυτού δείχνουν με συνοπτικό τρόπο την ετοιμότητα και λειτουργικότητα του νευρικού μας συστήματος.

Ο πόνος αποτελεί μια δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία, σε συνδυασμό με πραγματική ή δυνητική βλάβη των ιστών, ή περιγράφεται με τους όρους μιας τέτοιας βλάβης.

Ο πόνος συνήθως είναι μια προειδοποίηση του σώματος ότι κάτι δεν πάει καλά. Μερικές φορές το σύστημα προειδοποίησης «σημαίνει συναγερμό» χωρίς να υπάρχει σημαντικός λόγος. Μερικές φορές μάλιστα «συναγερμός πόνου» ηχεί δίχως να υφίσταται καν ασθένεια ή τραυματισμός.

Ο πόνος ο οποίος διαρκεί για αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο, ονομάζεται χρόνιος πόνος. Συνήθως λέμε οτι πρέπει να διαρκεί για περισσότερους από τρεις μήνες από την αρχική εμφάνιση του και πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.

Ο χρόνιος πόνος δεν αποτελεί μόνο την σωματική εκδήλωση μιας πάθησης, αλλά συγχρόνως την ψυχολογική και κοινωνική έκφρασή της.

Ο χρόνιος πόνος εκτός από το άτομο που τον βιώνει, επηρεάζει και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του κυρίως το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.

Δεδομένου ότι ο πόνος μπορεί να επιδράσει στη ζωή του ανθρώπου από ψυχολογική άποψη και να έχει αντίκτυπο στις σχέσεις του και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί, παράλληλα με την ιατρική αγωγή το άτομο χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη.

Τα αρνητικά συναισθήματα μειώνουν τα ενδογενή οπιοειδή του σώματος (φυσικά παυσίπονα) και αυξάνουν την ευαισθησία του στον πόνο. Όταν ο χρόνιος πόνος εγκατασταθεί, το άτομο δεν μπορεί πλέον να είναι το ίδιο λειτουργικό. Έτσι συχνά οι δραστηριότητες του περιορίζονται με συνέπεια αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα (άγχος, στενοχώρια) και αυτό διαιωνίζει το φαύλο κύκλο του πόνου, καθώς η αντίληψη του πόνου γίνεται ακόμα πιο έντονη. Ακόμη, οι διαταραχές του ύπνου και της διάθεσης αυξάνουν την αίσθηση του πόνου.

Πολλές φορές, συζητώντας με έναν επαγγελματία ψυχολόγο, το άτομο μπορεί να βοηθηθεί και να μάθει να χειρίζεται καλύτερα τις αρνητικές επιδράσεις που έχει ο πόνος στην κινητικότητα, την κοινωνική ζωή και τις σχέσεις του. Με τη συμβουλευτική οι ασθενείς αποκτούν δεξιότητες για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου. Μπορούν επίσης να βρουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, που τους προκαλούν στρες και κατάθλιψη, να ανακτήσουν τον αυτοέλεγχο και την ευχαρίστηση στη ζωή τους. Κύριος στόχος είναι πάντα η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα των μεθόδων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του πόνου, είναι οι τεχνικές χαλάρωσης και η Νευροανάδραση.

Η Νευροανάδραση βοηθάει τους ανθρώπους να εκπαιδεύσουν το μυαλό τους στον έλεγχο λειτουργιών του σώματος, όπως η μυϊκή ένταση, η αναπνοή και η καρδιακή συχνότητα, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μείωση του άγχους και των αντιδράσεων του στρες τα οποία όπως είπαμε επιτείνουν την αίσθηση του πόνου.

Οι τεχνικές χαλάρωσης είναι ένα σημαντικό μέρος της θεραπείας του πόνου. Βαθιές αναπνοές, διαλογισμός, καθοδηγούμενη νοερή απεικόνιση, και κλινική ύπνωση επιτρέπουν στο μυαλό να βοηθήσει το σώμα. Η τακτική εξάσκηση βοηθά στη μείωση του στρες και στην προώθηση της χαλάρωσης, η οποία συμβάλλει στην ανακούφιση του χρόνιου πόνου.

Η Ψυχομετρία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με την μέτρηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών. Αποτελεί, δηλαδή, έναν κλάδο που μέσω ψυχομετρικών εργαλείων/τεστ παρατηρεί, μετρά και εξάγει αντικειμενικά συμπεράσματα σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά και τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν.

Ταυτόχρονα, μέσω των ψυχομετρικών τεστ, προσπαθεί να προβλέψει την ανθρώπινη συμπεριφορά, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών. Τα ψυχομετρικά τεστ μετρούν την παρούσα κατάσταση του ατόμου και έτσι βοηθούν στην κλινική αξιολόγηση του. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται και για την παρακολούθηση της εξέλιξης του θεραπευόμενου.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα τεστ και τις κλίμακες αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στον χώρο:

 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (SANS και SAPS). Nancy C. Andreasen, M.D., Ph.D. Μετάφραση και Προσαρμογή στα Ελληνικά Ιωάννης Ν. Νέστορος και Νιόνια Γ. Βαλλιανάτου.
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 90 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ. SCL- 90 (SELF-SYMPTOM INVENTORY), Leonard R. Derogatis, PhD. Μετάφραση και Προσαρμογή στα Ελληνικά: Nέστορος Ι.Ν., Χριστοδούλου Π.Ν., & Βαλλιανάτου Ν.Γ. (1993).
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, Ι.Ν. Νέστορος.
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ (28) ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, Ι.Ν.Νέστορος.
 • ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μ.Μ.Ρ.Ι.)(1970). Starke R. Hathaway, PhD, and J. C. McKinley MD . Μετάφραση και Προσαρμογή στα Ελληνικά: Α. Κοκκέβη, Δ. Κυριαζή, Κ. Στεφανή (1979).
 • ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ, Αntonovsky, 1993. Μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά: Π. Βύρας & Ι. Ν.Νέστορος, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1997.
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ HAMILTON ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (HAM-D,HRSD), Hamilton M. (1960, 1967, 1976).
 • ΜΙΝΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Mini Mental State Examination, MMSE), Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR (1975).
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, Α. ΛΙΑΚΟΥ και C. SPIELBERGER.
 • Brief Psychiatric Rating Scale, Overall & Gorham. Μετάφραση: Ιωάννης Νέστορος (1998).
 • ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ REY-OSTERRIETH (REY-OSTERRIETH COMPLEX TEST), André Rey Paul & Alexandre Osterrieth.
 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ REY (Rey Auditory–Verbal Learning Test-RAVLT), André Rey.
 • ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ IKANOTHTAΣ (BENDER VISUAL MOTOR GESTALT TEST). Patricia Lacks (1999), Bender Gestalt Screening for Brain Dysfunction (2nd Edition), Εκδότης John Wiley & Sons, Inc., New York. Υπεύθυνος μετάφρασης και ελληνικής στάθμισης: Ρ. ΜΕΛΛΟΝ.
 • ΤΕΣΤ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΝ ΤΟΥ RAVEN (Raven’s Standard Progressive Matrices), Dr. John C. Raven.
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (Session Evaluation Questionnaire, SEQ, Stiles, 1980). Mετάφραση & Προσαρμογή στα Ελληνικά: Ζγαντζούρη Κ.Α & Νέστορος Ι.Ν., 1999.
 • ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΑΣΘΕΝΗ (TPSS), ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (Stark, F. M., 1992). Μετάφραση & Προσαρμογή στα Ελληνικά: Νέστορος, Ι. Ν ., & Ζγαντζούρη, Κ. Α., 1998.
 • ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΑΣΘΕΝΗ (TPSS), ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ (Stark , F. M., 1992). Μετάφραση & Προσαρμογή στα Ελληνικά: Νέστορος, Ι. Ν ., & Ζγαντζούρη, Κ. Α., 1998.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ, Psychoeducational Profile-Revised (PEP-R), Eric Schopler, PhD, Margaret D. Lansing, et al. Επιμέλεια: Στέργιος Νότας D.P. MGR.

Κλείστε ραντεβού

210-994-2203, 6934-282-938
contact@tsohantari.gr
Δευ-Παρ: 10:00 πμ - 9:00 μμ

Αλίκη Τσοχαντάρη

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ψυχοθεραπεύτρια, διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (European Diploma in Integrative Psychotherapy), με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Ψυχολογία «Αντιμετώπιση Χρόνιου Πόνου» στο ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

» Βιογραφικό

Επικοινωνία

Σοφοκλή Βενιζέλου 103 
Ηλιούπολη
(χάρτης)
Τηλέφωνο: 210-994-2203, 6934-282-938
Κλείστε ραντεβού:
Δευ-Παρ: 10:00 πμ - 9:00 μμ

Τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.

OK