Αλίκη Τσοχαντάρη, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια
Τηλέφωνο: 210-994-2203, 6934-282-938

Άλλες υπηρεσίες

Τι είναι η Ψυχομετρία;

Η Ψυχομετρία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με την μέτρηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών. Αποτελεί, δηλαδή, έναν κλάδο που μέσω ψυχομετρικών εργαλείων/τεστ παρατηρεί, μετρά και εξάγει αντικειμενικά συμπεράσματα σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά και τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν.

Ταυτόχρονα, μέσω των ψυχομετρικών τεστ, προσπαθεί να προβλέψει την ανθρώπινη συμπεριφορά, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών. Τα ψυχομετρικά τεστ μετρούν την παρούσα κατάσταση του ατόμου και έτσι βοηθούν στην κλινική αξιολόγηση του. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται και για την παρακολούθηση της εξέλιξης του θεραπευόμενου.

Ψυχομετρικά τεστ

Διάφοροι σημαντικοί ψυχολόγοι ανα τα χρόνια, όπως ο Freud, ο Jung και ο Adler χρησιμοποίησαν την αδόμητη συνέντευξη προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για τη ζωή του θεραπευόμενου, με σκοπό τη διάγνωση της ψυχικής του κατάστασης. Η έννοια της ψυχολογικής μέτρησης έχει τις ρίζες της στην προσπάθεια των επιστημόνων να συλλέξουν και να ερμηνεύσουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Τις δεκαετίες του 1960 και 1970 τα ψυχομετρικά τεστ δημιουργήθηκαν προκειμένου να στοιχειοθετηθούν καλύτερα οι πληροφορίες των συνεντεύξεων.

Μια άλλη καινοτομία των τελευταίων ετών είναι και η εξέλιξη της νευροψυχολογικής  αξιολόγησης. Ο κλάδος αυτός αποτελεί μια σύνθεση της νευρολογίας της συμπεριφοράς και της ψυχομετρίας. Η νευροψυχολογική αξιολόγηση απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στη μορφή της οργανικής ανεπάρκειας, τον εντοπισμό της και τη διαφοροποίηση μεταξύ οργανικής και λειτουργικής βλάβης.

Έχοντας υπόψιν όλα αυτά οι ψυχολόγοι πρέπει να είναι συνεχώς ενημερωμένοι για καινούργιες και περισσότερο ειδικές τεχνικές αξιολόγησης, να είναι ευέλικτοι στις απόψεις και τις προσεγγίσεις τους.

Στο γραφείο μας, η αξιολόγηση γίνεται με τη μέθοδο της κλινικής συνέντευξης, με έγκυρα και αξιόπιστα ψυχομετρικά τεστ, καθώς και νευροψυχολογικά τεστ.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα τεστ και τις κλίμακες αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στον χώρο:

ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • PDQ-4 (Personality Disorders Questionnaire - Ερωτηματολόγιο Διαταραχών Προσωπικότητας). Steven E. Hyler, M.D. Μετάφραση και Προσαρμογή στα ελληνικά Σ. Τασούλας, Δ.Σιούσιουρα.
 • ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ(Μ.Μ.Ρ.Ι.)(1970). Starke R. Hathaway, PhD, and J. C. McKinley MD . Μετάφραση και Προσαρμογή στα Ελληνικά: Α. Κοκκέβη, Δ. Κυριαζή, Κ. Στεφανή (1979).

ΤΕΣΤ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 90 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ.SCL- 90 (SELF-SYMPTOM INVENTORY), Leonard R. Derogatis, PhD. Μετάφραση και Προσαρμογή στα Ελληνικά: Nέστορος Ι.Ν., Χριστοδούλου Π.Ν., & Βαλλιανάτου Ν.Γ. (1993).
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, Ι.Ν. Νέστορος.
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ (28) ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, Ι.Ν.Νέστορος.
 • BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE, Overall & Gorham. Μετάφραση: Ιωάννης Νέστορος (1998).
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (Session Evaluation Questionnaire, SEQ, Stiles, 1980). Mετάφραση & Προσαρμογή στα Ελληνικά: Ζγαντζούρη Κ.Α & Νέστορος Ι.Ν., 1999.
 • ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΑΣΘΕΝΗ (TPSS), ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (Stark, F. M., 1992). Μετάφραση & Προσαρμογή στα Ελληνικά: Νέστορος, Ι. Ν ., & Ζγαντζούρη, Κ. Α., 1998.
 • ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΑΣΘΕΝΗ (TPSS), ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ (Stark , F. M., 1992). Μετάφραση & Προσαρμογή στα Ελληνικά: Νέστορος, Ι. Ν ., & Ζγαντζούρη, Κ. Α., 1998.
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, Α. ΛΙΑΚΟΥ και C. SPIELBERGER.
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ HAMILTON ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (HAM-D,HRSD), Hamilton M. (1960, 1967, 1976).

 

ΤΕΣΤ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • ΜΙΝΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(Mini Mental State Examination, MMSE), Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR (1975).
 • ΤΕΣΤ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΝ ΤΟΥ RAVEN (Raven’s Standard Progressive Matrices), Dr. John C. Raven.
 • ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ REY-OSTERRIETH (REY-OSTERRIETH COMPLEX TEST), André Rey Paul & Alexandre Osterrieth.
 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ REY (Rey Auditory–Verbal Learning Test-RAVLT), André Rey.
 • ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ IKANOTHTAΣ (BENDER VISUAL MOTOR GESTALT TEST). Patricia Lacks (1999), Bender Gestalt Screening for Brain Dysfunction (2nd Edition), Εκδότης John Wiley & Sons, Inc., New York. Υπεύθυνος μετάφρασης και ελληνικής στάθμισης: Ρ. ΜΕΛΛΟΝ.
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (SANS και SAPS). Nancy C. Andreasen, M.D., Ph.D. Μετάφραση και Προσαρμογή στα Ελληνικά Ιωάννης Ν. Νέστορος και Νιόνια Γ. Βαλλιανάτου.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ, Psychoeducational Profile-Revised (PEP-R), Eric Schopler, PhD, Margaret D. Lansing, et al. Επιμέλεια: Στέργιος Νότας D.P. MGR.
 • ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ, Αntonovsky, 1993. Μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά: Π. Βύρας & Ι. Ν.Νέστορος, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1997.
Καλέστε μας

Άλλες υπηρεσίες

Πιστοποιημένα Ψυχομετρικά Εργαλεία

Η Αλίκη Τσοχαντάρη, ειδικευμένη ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, προσφέρει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που βασίζεται στην συνθετική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την αντιμετώπιση του ατόμου ως ολότητα. Μέσα από τη χρήση πιστοποιημένων ψυχομετρικών εργαλείων και τη συνεργασία μιας σειράς ειδικοτήτων, μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο μια ολιστική αντιμετώπιση πληθώρας διαταραχών, αλλά και η ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων μας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

210-994-2203, 6934-282-938
contact@tsohantari.gr

Δευ-Παρ: 10:00 πμ - 9:00 μμ

Αλίκη Τσοχαντάρη

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ψυχοθεραπεύτρια, διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (European Diploma in Integrative Psychotherapy), με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Ψυχολογία «Αντιμετώπιση Χρόνιου Πόνου» στο ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

» Βιογραφικό

» Αρθρογραφία

Image

Επικοινωνία

Κλείστε ραντεβού:
Κλείστε ραντεβού:
Δευ-Παρ: 10:00 πμ - 9:00 μμ
Image